متن: سورنا – مجموعه‌ی «آوار»


علی سورنا – مجوعه‌ی «آوار»

«به بچت بگو» (با آهنگسازی آتور)

رنگ و طعم پول یا حبس و درد و زور/ستاره هایی که با طلوع
غروب کردن تو شروع رسوب کردن
از قلم از قلم شدنو/قفس از نفس از طرف من
به بچت بگو
که شب شروع سوختن شمع بود
یکی همیشه قربانیه روشن شدن بود
بگو
از طرف من که لبو هر طرفه من به نخ
وقته گفتن حق دوختن/درد منو هزارتا من
نه غرب نه حتی عرب نه آهُ اشکُ ترب
نه دولتو سلطنت
نه خوده وطن بود
اینا رو به بچت بگو از قوله من که
زخم ماها جاش نبود/روی کمر داس موند
و ضعف ما آواز نبود/ کوک غلط ساز بود
رشد واسه اون بود/که همیشه آروم بود
به اندازه خار نبود/اونجایی که یاس موند
درد مرگه پدر نبود/مرده بی پدر بود
ضربه ی تبر نبود/دست بی سپر بود
میلاد که تار شد/عزا خبردار شد
شهر پر غلام بود که رییس جبار شد
به بچت بگو
که دستبند خونو حسرتو جنونو و لبخندمون
بدتر از حتی صدتا صدتا میله بود
درد ما دیگران نبود/درد ما همدیگه بود
به بچت بگو  به بچت بگو
به بچت بگو  به بچت بگو
بگــو
به بچت بگو از پولو دراومدت از این
کاغذای مضخرفو/ضرورتش بگو
چه بلایی آوردی سر برادرت
بهش بگو دیگه بهش عمو نگه
بگو
زایده ی کدوم یکی از تیکه های جنگی
یا زاییده‌ی شیکم کدوم **** فرهنگی
واسه شهر فرنگی؟ هر رو یه رنگی؟
سبزی زردی آبی یا بنفشی
بگو
نماد و پرچم افکارو میگیره
غمه امروز جلوی فردا رو میگیره
گشنه ها پرنده ها رو زدن کشتن
بگو سفره ی خالی جلو پروازُ میگیره
به بچت… بگو
به بچت بگو  به بچت بگو
به بچت بگو  به بچت بگو

«نمی‌ترسم» (با آهنگسازی مضراب)

نمیترسم از آیندت/مسیر تو رو باید رفت
میلروزنمت با هر خط/تکون بخور مادر سگ
خاکه تو منو خاکم کرد/زنجیر تنت حلاکم کرد
خفقانه تو لالم کرد/ماتم کده ی تو ماتم کرد
اشک نمیاد یدونه قطرم/کشتم حسم بدونه نبضم
افتادی تو به جونه قلبم/این دفعه قلبتو نشونه رفتم
همه لحظاته پرتیمو پس بده/دغدغه های فکریمو پس بده
قدمای کیلومتریمو پس بده/اشک برادرم مهدی رو پس بده
ببین دردو… همه اینا تقصیر توئه
منو وحشی دوره گردو… همه اینا تقصیر توئه
ببین دسته خشک و سردو… همه اینا تقصیر توئه
رنگ غم، حس درد… همه اینا تقصیر توئه
ببین چطور سگ خور شدم… همه اینا تقصیر توئه
با هر آشو لاشی دم خور شدم… همه اینا تقصیر توئه
چطو معتاد الکل شدم… همه اینا تقصیر توئه
چطو از کم شدن پر شدم… مادر سگ اینا کار توئه
من تموم شهرو گشتم/مادر سگ اینا کار توئه
تموم تلخیه سرگذشتم/مادر سگ اینا کار توئه
اگه الان یه چرکه غدم/مادر سگ کار توئه
اگه حتی عشقم **** شد رفت/مادر سگ اینا کار توئه
اگه یکی واسه آزادی داد زد/مادر سگ اینا کار توئه
مادرم وسطه لالایی خواب رفت/مادر سگ کار توئه
اگه میبینی که تنم پارس/مادر سگ اینا کار توئه
ولی هنوزم جنم دارم/مادر سگ اینا کار توئه
نمیترسم حتی از تو…/متنفر از هم شب هم صبح
دیگه بار نکن هر جفنگو/ببین جفتمون هاریم هم من هم تو
هم من هم تو خوب میدونیم/مجنونیم مجنون میمونیم
خیلیا رو تنمون ریختن خون/توی خون میمونیم
بگو به اونکه اون بالا نشست/روی تنت اونکه صاحبته
بش بگو من دیگه آماده ام/وقتش رسیده که آماده شه
بگو من از چی دم میزنم/چرا حرف از زیاد و کم می زنم
با بهترین قلم دنیا بنویسه/با یه مداد ضربدر و من می زنم
بگو
دیگه پیرم دراومد از/جایی که پیرن دراومد از/آدما متنفرم
چون هیچ، کدوم پیشم نموندن
بگو من از چی دم می زنم/چرا حرف از زیاد و کم میزنم؟
بگو من از چی دم میزنم/حرف از زیاد و کم می زنم
الان گرگ و میشه هوا، گروگا میش‌ن/روشن شه میشن گرگا بیشتر
خیلیا اینجا با گرگا شیشن/ولی تهش میبینی که قربانی شن
شاید موند شاید رفت/شاید به تلخی عادت کرد
من روی خاکت زندم/نمیترسم از آیندت

«شروع» (با آهنگسازی مضراب)

من یعنی من پرده بی پرده/میله بی میله و نرده بی نرده
اونیکه بلده جنگه می جنگه/رفیق شیر از سگ نمی ترسه
میرم مسیرو میچینم از جون/گیجم لبامو هیچی نخندوند
هیچم هیچی از دسم نمیره/هیچوقت هیچو از هیچی نترسون
آدرس صدتای بعد ته‌ران/زیر زمین جنب زندان/علاقه زنگ انشا
خنده به دسخط ارشاد، نباش/دنبال بهتر لطیفه باش همین یه بار
ببین کسی بوده شبیه به ما/که قانون بشه جک جدید سال
سهم تو عبور تو عابری/از کجا میای میخوای کجا بری؟
زود اومدی زودم میگذری/چون تو از اول مسافری
عادیه ما از آزادی بگیم/از این جامعه که میگن عاصی بشیم
زیرزمین مثه لباسای تو تمیز نیست/بالاخره مجبوری خاکی بشی
یا بمون یا برو هیپ هاپ راه نمیده/خودت موندی ولی پات داره میره
نمیتونم بگم برو بزا باد بیاد/باید بگم برو باد داره میره
توی شعر من جنگ اینوره/خون اینطرف وزن اینوره
تو کینه رو بر وزن سینه گفتی/ولی کینه از سینه سنگینتره
یعنی تو سرو دیدی و من تهشو/جامعه و چرخه پنچرشو
سیاه بازی بسه شاعر مردمی/تو زغال دیدی من منقلشو
از اول تا آخر/از آخر تا اول
دیدم حتی از تو بدترشو/بزا از آخر بگم اولشو که
میگن داغه بازار خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
این خیلی تلخه واسه خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
میگن داغه بازار خیلیا/شوعه ما وایان خیلیاس
این خیلی تلخه واسه خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
میگن داغه بازار خیلیا
این خیلی تلخه واسه خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
میگن داغه بازار خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
این خیلی تلخه واسه خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
سعی کن یاد بگیری/راهو وقتی تو جاده میری
حتی اگه کج زنده بودی/سعی، کن صاف بمیری
سعی کن بفهمی جبر، نه واسه گفتنه نه واسه بستنه بفهمی
گردن و دادنه گوش به هر چی گفتن/یعنی زندگی تو مردن
گاهی اوقات بستن دهن/یعنی حرف زدن، اینو خوب بفهم
اونایی که مثلا راس کردن/چی گفتن دهنو باز کردن
مردن مردم مردی مرد/اوضاع خیلی ت*می شد
ولی هم تو هم اونا گفتین من گفتم
گفتن گفتم گفتی گفت
گفتن ترس گفتم بهانه س/گفتن سخته گفتم عاشقانه ست
گفتن شب گفتم شهامت
گفتن روز گفتم نیومد هرگز گفتن دل گفتم دلاور
گفتن دلبر گفتم مادر
گفتن راهه ترانه سده/گفتم سد شروع صد ترانه س
گفتن دروغو بلد نیستن/درستن اصلا غلط نیستن
گفتم جایی که مردم دروغن/مرگ صداقت صادقانس
تو ندیدی این گفتن رو/فرق دوستو از دشمن چون
نمی تونستی خوب ببینی/غلطای دیکته ی خوش خط رو
میگن داغه بازار خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
این تلخه واسه خیلیا/شروعه ما پایانه خیلیاس
تا روزی که فرصت نیست/نفسی باقی از عمرم نیس
شروعه ما پایانه خیلیاس/ولی پایانه ما مردن نیس

«مجنون شهر» (با آهنگسازی مضراب و سورنا)

بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد
بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف
بگو لات بگو رعد
بگو این دیوونه ست بگو دید به چی زد
بگو میخ بگو نعل
بگو بیاد پایین تر پایین پایین پایین تر
بگو بیاد پایین تر پایین تر از پایین شهر
دلم میخواست روز بود همه چی دروغ بود
دود نبود دوست جایِ دود، بود
منم دلم میخواست
ننم با، بابام با، هم خوب کنن تا منم شاد باشم
منم دلم میخواست
صبح از خواب پاشم بدون فکر به دعوای شب
شرط میبندم حرف های
تو با حرف های من و لب های تو با لب های من و شب های توبا شب های من
پُره فرق ان
منم دلم میخواست منم دلم میخواست
دونه کسی رو نگیره کبوترم بیاد
منم دلم میخواست
شکستن شکسته بود علف نبود سبزه بود
عرق نبود قهوه بود
نبود نگرد نیست نه نموند ازم هیچ نه
تویِ اوجِ لذتم عروسکم میشکست
آسمون و دیدم وقتی از زمین زدم من
خستم
قسم به پست ترین قسم از
کثافتمو خبرم همینم که هستم
حتماً تو بهترین منم بدترین بدم نه؟!
با اعصابم میجنگم از این سگدونی میترسم
میخوام بکنم برم با افکارم میجنگم
خیال نکن تو شهر من حلوا دم میکردن
حواسم نبود حتی تا شلوارم میکندن
با دستام میساختم راه لعنتی رو
با حسرت میساختم، مسیرو میرفتم
هرچند *** خورم صدام در نیومد
تا زنده هم هستم تا هستم هیپ هاپ هست
م مثل مرگ معرفت به مردم
مردن مرام و مرفین و مرد مست الکل
ج جرم جنایت جنگ جنگ جراحت
اوج جنون جسارت جوون جنان یعنی حرف
ن نون نون توی سفره نبود
کورخوند اون که میگفت میشه تموم
و وهم و، وحشیانه ترین برخورد
و ولی اما اگر به این مردم
ن  ننه *** های نو پوش
تظاهر به دلسوزی به کهنه پوشا
ش شروع یه شب توی شهر
که گند زد به نفس کل روزات
هــ هنوزم یه حرکتی هست
هــ هیپ هاپ و یه هفت خطی هست
ر راه رفته راه مونده بازم
من هنوزم تو این زمین کاره مونده دارم
مجنون شهر یعنی خود من
مدیون رپ یعنی خود من
چیزی جز اینایی که میگم ندیدم
تو اینجوری نباش ولی من همینم
راه من قشنگ نیست تو رد پام نباش
ازم یه قهرمان نساز
نگو کیش و مرده موزاییک های کف راه و که جیره خوری برده؟!
کی از غصه دق میکرد و کی چه گهی خورده؟!
خوب نگاه کن دیگه بارون نمیاد
دلم داغ ولی دارو نمیخوام
دنیا امون نمیداد آروم نمیذاشت
فقط بلد بود *** وارونه میداد
درسته یاد نگرفتم ادب رو داشته باشم اما
مطمعنم واسه ی تو خیلی خوبن حرفام
اینجا خوشحالم از اینکه لات بار اومدم
این حرومیا همشون شاکین از حرفام
تا تهشون و دیدم از کلفت و سادشون پیر و حروم زادشون
از نر تا مادشون میخورن میخوابن، میخوابن میخورن
واسشون برج میکنن میسازن میسازن میکنن
واسشون میکنن میکنن میخونم ازشون
هر اتفاقی که باعث حضور دردمِ
کثافت صدای من کثافت شهرمِ
مهم نیست بـُردن
مهم نیست بهترین شدن بدون جرأت
مهم نیست فرصت
مهم نیست هر روز زیادتر شدن عقدت توی حس قدرت
مهم نیست دشمن
بهم بگو راست بگو چپ بگو داغ بگو سرد
بگو شاد بگو تلخ بگو باد بگو برف
بگو لات بگو رعد
بگـــو این دیوونه ست
واسه ی من مهم نیست گفتت

«دو شب» (با آهنگسازی آتور و سورنا)

دو شب عشق دو شب ترس/دو شب شبیه صد شب
دوشب صدای موندن/دوشب ندای رفتن
دوشب دو چشم گریون/زن با موی پریشون
مرد دوباره حیرون/دو شب صدای زندون
دو شب دو نفر/فاصله دو قدم
مرد دور زن بچرخ/زن مرد دور زدن
ایول به اون چشمات
چشمات چشمات، چشمات
دور نبود
ای کاش ای کاش، ای کاش ای کاش
مرد اینارو محکم کم کم می گفت نم نم زن حس می کرد
که مجنون از دست رفت خیلی تلخ
مثل سرگذشت زن/پیک توی دست مرد
تلخ تلخ تلخ تلخ
مرد مستِ تک لیلا/لیلا مستِ مجنون ها
شاید اون شب اون خونه/قصد قتل مجنون داشت
تو آب نشو سراب کن/خراب نشو خراب کن
من جلوی تو قلافم/تو تیغ چشم و قلاف کن
مرد اینارو محکم کم کم می گفت نم نم زن حس می کرد
مجنون از دست رفت خیلی تلخ
مرد پر از شک و شهر/تلخ تر از هردو شب
من عاشق چشماتم… من عاشق چشماتم
من عاشق چشماتم… من عاشق چشماتم
ماتم ماتم ماتم ماتم/من چه ساده دل دادم
دادم دادم دادم/فریادم کلی ام بی پرده ام
ساده ام ساده ام  ساده ام
دل خونم خونم خونم، نم نم بارونم، دوشب با تو مهمونم
مرد اینارو محکم کم کم می گفت نم نم زن حس می کرد
که مجنون از دست رفت خیلی تلخ
من رفتنامو رفتم برگشتنامو گشتم
چشمک به چشم هر چشمهایی بستم
من از دنیا خسته ام دلخون، دلخون نشو
لیلای تو هرزست
مجنون، مجنون نشو چشمای زن اینارو نم نم می گفتُ
لب های زن سکوتو ترجیح داد
دو شب دو شمع روشن/شراب تلخ مردن
دوشب شکایت از مرد/دوشب خیانت از زن
دو شب دو شمع روشن/شراب تلخ مردن
دوشب شکایت از مرد/دوشب خیانت از زن

«اتل متل» (با آهنگسازی مضراب)

اتل متل توتوله بگو زندگی چجوره؟
قشنگه؟ میچرخه؟ یا  که چرخش میلنگه؟
اهل ِ گریه ای یا خنده؟ بازنده ای یا برنده؟
اصلا مهم نی، جفنگه/اینجا همیشه یه رنگه
اتل متل توتوله/علی کجاست؟ تو کوچه
یه هدفونم تو گوشش/چرا مشکی ِ روپوشش؟
چشماش تر میشن هی/باز قلبن میخنده
اون همیشه تو راهه/ بگو میره یا که برمی گرده
اتل و متل و سرم پر/به یاد ِ روزای ِ قشنگتر
یاد گرفتم بجنگم/نجنگیدن نجنگم
لگد نشم از اول/تا ته ِ خیابون و بلد شم
قشنگتر اینه نترسم/نزارم زیریا لگد شن
اتل متل متر متر، وجب وجب، چشم چشم
قدم قدم ایول، خیابون و میگم عشقه
سرکشم که گیرم/میگیرم به دنیا من اینم
اگه سرکشم نشم که گیرم
هست تو دنیا
اتل متل دیوونه/یه دل دارم که خونه
اگه میتونی بشونش/جرات داره چه جورش
اتل متل قسم به قلبم اصلا
نمیترسم از خطر و کفن و مرگ و سنگ  قبرم
اتل متل، چند خط دردم
تو چند ضرب از دف/ترمیشن قشنگ شن
اتل و متل و تحقیر /یه گردن یه تقصیر
میگن جلوتر از خطی/جفت پاهاتو ورچین
چیزی نگم از اشک/چشم تو بگو میگم چشم
نگم از شب و مزش/چشم تو بگو میگم چشم
یعنی نگم خسته ام/از این آدمای بی مصرف
ولی تو که بهتر از همه میدنی من چند چندم؟
چشم تو بگو میگم چشم
اصلا بگو نخونم/چشم تو بگو میگم چشم
اصلا بگو نمونم/چشم تو بگو میگم چشم
اصلا بگو بچم/نمیتونم ازت رد شم
چشم تو بگو میگم چشم
چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن پر از خون
لیلای من هیپ هاپه/اون بم میگه تو مجنون
لیلای من دیوونه ست/عین خودم بی خونه ست
میگه باهام بمون پس/منم بهش میگم چشم
لیلا لیلا
میگن که تهش قهره/عشق من و تو سهله
ولی یک کلمه هرگز
لیلا لیلا، انا لله انا
میخوام بخونم ولی زنده ام/من دیلاق انگار
لیلا صدام وق وقه/میگن علی‌ت احمقه
حق زدن حرف و دارم/حق حرف حق حقه
غیر من کی هفت خطه؟، تو؟ شرمنده
اگه ببرن کت بسته/نمیبینی علی بس کردش
اتل متل توتوله/زندگی با غرورش
طلوع و غروبش/همه ی اوج و فرودش
اتل متل متر متر، وجب وجب، چشم چشم، قدم قدم ایول
ولی جفت پاهاتو ورچین

«با من قدم بزن» (با آهنگسازی مضراب و سورنا)

با من قدم بزن با هر دردی که همراته
محکم به اندازه ی لبخندی که فریاده
اروم زیر خاکستر/با من قدم بزن امشب
با هر چی که تو دستاته/هر کفشی که تو پاته
با من قدم بزن من هوای تو رو نفس میکشم
دست، بیار به سمتم از کله دنیا دست میکشم
دلیل بیداریه توی شباهای منن روزای تو
حرفه ای ترن قاب بسته روی لب های منن گوشای تو
با من قدم بزن رفتن تقدیر پاهاته
سکون مرگ انسان بودنه حرکت دلیل آغازه
یا آیینه رو بشکن یا فکرارو ازش بکن با
احساس و قدم امشب با من قدم بزن امشب باش
با من بیا به حرمت صدا و خوندن/از خون و بودن غرور موندن
از جون تو راه هایی که پر از غربت بود
عابر شدن که جرات بود/بالا رفتن رویا بود
زمین نخوردن قدرت بود
زمین نخوردیم
با من بیا به حرمت نگاه هنرمندی که رنجی نداشت رنجیندنش
واست ندیدی جنگیدنش رو ندیدی ترسیدنش رو، ندیدی
شاید یه روزی فهمیدیش/شاید یه روزی فهمیدمش
باهام بیا تا نخشکه اونچه کاشتیم هنو نمرده
کسی دیگه نپرسه
میتوم بپرسم به حرمت اون هنرمند که از ترس نمرده؟
شاید اصلا نبرده ولی برچسب نخورده
بیا حتی اگه دوره اگه سرت رو تنت مغروره
شب قدم بزن از جونت اگه شب قدم زدن ممنوعه
تو راهی که آروم نمیشد هیچی بهتر از قانون نمیشد
بیا به حرمت له کردن قانونی که به قانون نمیخورد
با من قدم بزن من هوای تو رو نفس میکشم
دست بیار به سمتم از همه دنیا دست میکشم
دلیل بیداریه توی شباهای منن روزای تو
حرفه ای ترن قاب بسته روی لب های منن گوشای تو
با من قدم بزن محدودیت دیدته
نه کشور نه دینته نه کله سرزمینته
وقتی چشات خوب ببینه کسی نمیتونه چوب بچینه
تو چرخه چرخ بزن تو چرخه چرخ بزن
با من بیا به حرمت سنگایی که هست دور پامون
دیدنی که هست تو چشامون به حرمت دشمنامون
آزاد بودنو حس کنیم
یه قطره بسه از کله بارون به حرمت تفاوت ما با هم دوره هامون
آزاد بودن حس کنیم… آزاد بودن حس کنیم

«آوار» (با آهگسازی آتور و سورنا)

روی آجرای کوچیکه دیوار قلبم
یه تابلوئه که روش نوشته
خطر ریختن، میخواد بترسم
روی آجرای کوچیکه دیوار قلبم
یه تابلوئه که روش نوشته
از پایه کجه، ممکن همیشه سایه نده
نوشته سر به سرش نزاری که بناش کله خره
از همون اول میدیم که در به در بود و هنوزم در به دره
خودش به تنهایی ملات ساخته/تنهایی همه چپو خراب ساخته
جلو باد میشه جام میلرزه /جلو جام میشه باده میرقصه
روی آجرای کوچیکه دیوار  قلبم
نوشته ریختن یه حس سادس
جای خوبی نیست واسه تکیه دادن
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره
آوراه… نصیب من آواره نصیب.من آواره
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره
بهتر از پاکیه بی احساسه عشق یه فاحشه بعد بکارت
تاریکی از نور بهتره/وقتی خورشید قاتل محضه ستارس
خیلی وقتا همین بوده واقعیت همینه که بدی خوبه
از فردای کسی حرف نزن تا/خبر نداری از دیروزش
روی دیوارای آجر قلبم نوشته امشب بدجوری بیخیال قبلا و بیخیال بعدا
مهم اینه هنوزم میخونم و هستم
روی آجرای دیورا قلبم نوشته از دنیا اینه سهمم
حرکت دست و لبم/چنتا کلمه واسه من شدنم
تا گم شدن تو چشمای خودم/اشکم بغضم، حسای گمم
مغرور تا روزی که وایسم جلو ورقه شکست با امضای خودم
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره
آوراه… نصیب من آواره نصیب من آواره

نظرت چیه...؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s